2010. január 11., hétfő

Lelki üzenet

„18. Amikor a Galileai-tenger partján járt Jézus, meglátott két testvért, Simont, akit Péternek hívtak, és testvérét, Andrást, amint hálójukat a tengerbe vetették, mivel halászok voltak. 19. Így szólt hozzájuk: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. 20. Ők pedig azonnal otthagyták hálóikat, és követték őt. 21. Miután tovább ment onnan, meglátott két másik testvért, Jakabot, a Zebedeus fiát és testvérét, Jánost, amint a hajóban atyjukkal, Zebedeussal együtt rendezték hálóikat, és őket is elhívta. 22. Ők pedig azonnal otthagyták a hajót és atyjukat, és követték őt.”
Mt 4, 18-22.

AKAROM, AKAROM!

Jézus így szólt hozzájuk: "Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. (Mt 4,19)

Megkértek, hogy a gyermekek számára készítsek egy jelenetet a Jézus követéséről szóló istentisztelet témájának ábrázolására. Néhány gyülekezeti fiatalt vontam be, hogy segítsenek eljátszani a tanítványok elhívásáról szóló történetet. Elkezdtem mondani a szerepem: "Jézus így szólt: Máté akarsz követni engem?" Lassan, és szégyenlősen előrejött egy kamasz, s ezt motyogta: "Igen, Jézus, követni akarlak!" Egyik "tanítvány" a másik után jött előre hívásomra, inkább lámpalázasan, mint lelkesülten. Elhűlve néztem, nem így képzeltem el a jelenetet.
Végül így szóltam: "Péter, Jézus hív, akarod-e követni? John, egy fiatal fiú, aki Pétert játszotta, kiugrott a padból, arca sugárzott az örömtől és az izgalomtól. "Igen, Jézus, követni akarlak téged!" Szívből átölelt engem és a többi tanítványt, örvendezve, hogy Jézus ilyen nagy kiváltságban részesítette.
Meghatódtunk. John egy szellemileg fogyatékkal élő fiú volt. Talán soha sem fog tudni mindent úgy megtenni, mint mi, de aznap Isten küldötteként szép példáját adta, hogyan kell kifejezni Jézus követésének örömét.

Imádság: Úr Jézus Krisztus, követésedben tölts be minket örömmel és lelkesedéssel, segíts szeretettel átölelni mindenkit, akik társaink a te utadon. Ámen.

Szeretnék keresztyén lenni, ha minden hívő olyan lenne, mint én?
Jessie Schut (Alberta, Kanada)

IMÁDKOZZUNK A SERDÜLŐKKEL FOGLALKOZÓKÉRT!

A halászat bizonyos értelemben művészet, és az a lelkek megnyerése is:

1. Türelmet igényel.Gyakran órákig magányosan kell várni.
2. Szakértelmet igényel a csalétek,a horog vagy a háló alkalmazása.
3. Megkülönböztető képességre és józan paraszti észre van szükség ahhoz,hogy oda menjünk,ahol a hal tartózkodik.
4. Kitartást igényel.A jó halász nem könnyen csügged el.
5. Nyugalmat igényel.A legjobb taktika,ha elkerüljük a zavarokat,és önmagunk a háttérben maradunk.
Krisztus követésével emberek halászaivá válunk.Minél hasonlóbbak vagyunk hozzá,annál sikeresebben fogunk neki másokat megnyerni.Felelősségünk az,hogy kövessük Őt;a többiről Ő gondoskodik.
Krisztus még mindig hív embereket,hogy hagyjanak el mindent és kövessék Őt.(Lk.14:33).Sem a javaknak,sem a szülőknek nem lehet megengedni,hogy akadályozzanak az engedelmességben.
Énekek

Megszólított,hogy legyek tanítványa.
S emberek halászává tesz majd engemet.
És én mentem csodákra várva,
Nem tudom mi történt velem.
Refr.: / Ne gondold,hogy álom,álom volt az egész
Megmutatta,megmutatta nekem szeretetét./ x2
Megszólított,hogy nincs miért rettegnem,
Élő Úrként mindig mellettem marad.
És én tudom,hogy minden gondom
Elszáll,ha rátekintek.Refr.